Meningen van anderen! Wanneer neem je het serieus.
Meningen van anderen!

Meningen, iedereen heeft ze. Toen ik besloot om de reis naar het land van de ondernemers aan te gaan vond ik het super spannend! Was enthousiast! En ik wilde het de hele wereld vertellen!

En dan overkomt het je. Iedereen vindt er wat van. De meningen zijn niet van de lucht.  Niet iedereen was even enthousiast als ik en het maakte in de beginfase dat ik mij onzeker voelde.

Stemmetjes.
Waar begin ik aan?
Doe ik het wel goed?

Natuurlijk begreep ik best dat de mensen om mij heen aan het idee moesten wennen. Na bijna 30 jaar in loondienst te hebben gewerkt en dan besluiten om zekerheid (voor zover je daar in deze tijd nog over kan spreken) op te geven, dat was voor mijn omgeving lastig te accepteren.

Misschien herken je het wel. Je bent zelf vol van een besluit wat je hebt genomen en wil het de hele wereld vertellen. Je bent super enthousiast! En dan komen de reacties….

In mijn situatie:
Je hebt toch een goed salaris, waarom…
Nou stoer hoor, zou ik ook wel willen…
Weet je wel wat je opgeeft…
Kunnen we dat financieel wel aan…

Dat mensen niet direct meedelen in je enthousiasme heeft met een aantal zaken te maken. Zij beoordelen het vanuit hun eigen perceptie en belevingswereld.

Toen ik daarover nadacht besefte ik:

  • Dat ik verder was in mijn denk- en verwerkingsproces en mijn omgeving min of meer overvallen werd door mijn besluit
  • Mijn omgeving mij wilde beschermen voor verkeerde keuzes (al was ik bijna 50, dus ik kan prima zelf beslissen)
  • Deze mensen zelf nooit deze keuze zouden maken en zich dus ook moeilijk in mijn belevingswereld konden verplaatsen.

TOCH BAALDE IK ER VAN

Eerst begreep ik het zelf niet.
Het frustreerde mij.
Waarom zijn mensen niet blij voor mij?
Waarom zo veel verschillende meningen?
Het voelde als mijzelf continue te moeten verantwoorden.
Het voelde als een strijd.

“YOU ARE THE AVERAGE OF THE FIVE PEOPLE YOU SPEND THE MOST TIME WITH”
– JIM ROHN

Bovenstaande is een mooie uitspraak. Als je je op andere vlakken gaat begeven dan waar je altijd hebt gedaan, zoals in mijn geval, dan betekent dat ook met andere mensen in contact komen. Ik ben in gesprek gegaan met andere ondernemers. Ik wilde leren van ervaringen van anderen. Sparren met gelijkgestemden om mij verder te ontwikkelen op persoonlijk en zakelijk vlak.

Inmiddels heb ik fijne mensen om mij heen. Coaches, mentoren, collega Online Business Managers. Mensen waar ik mee spar en die mij stimuleren in mijn ontwikkeling.

En de mensen die nog steeds niet helemaal begrijpen wat ik doe? Ik laat ze in hun waarde, weet dat ze super trots op mij zijn en natuurlijk vinden ze nog steeds iets van hetgeen ik doe…

TEL TOT 10

Meningen van anderen. Ik heb inmiddels geleerd om mij er niet te druk over te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan hoor ik je denken. Dat klopt, het gaat mij de ene keer gemakkelijker af dan de andere keer.

Tel tot 10 en bedenk: wie heb ik tegenover mij staan? Wat is mijn relatie tot deze persoon en hoeveel belang hecht ik aan deze mening?
Dan bepaal ik pas of ik daadwerkelijk het gesprek aanga of besluit om er geen energie aan te besteden.

Over de schrijver
Angelique heeft jarenlang in de corporate wereld alles meegekregen over bedrijfsmanagement. Toen zij het zelfstandig ondernemerschap omarmde merkte zij dat dit een ondergeschoven kindje is bij veel ondernemers. Veel ondernemers blijven alleen ploeteren maar om een winstgevend bedrijf te bouwen dat draait als een geoliede machine is meer nodig. Zij heeft zich gespecialiseerd in Profit First en Het Clockwork-effect, methodes waarvan Mike Michalowicz de bedenker is. Zij is de enige CLockwork Mentor in Nederland en helpt ondernemers te bouwen aan een winstgevend bedrijf dat draait als een geoliede machine.